Psycho-geriatrie

Op psychogeriatrische afdelingen (PG afdelingen)  in verpleeghuizen verblijven ouderen met cognitieve functiestoornissen, ten gevolgen van aandoeningen als Alzheimerdementie, fronto-temporale dementie, Lewy Body dementie, of vasculaire dementie.
In het beginnend stadium uiten deze ziekten zich in vergeetachtigheid. Met toenemende ernst van deze degeneratieve ziektes hebben ouderen steeds meer hulp nodig bij de zelfzorg, met de taal, met de geheugenfuncties en ook met het gedrag. Er kan agitatie, agressie of ontremming in gedrag optreden.
Over het algemeen kan men stellen dat ouderen met deze ziektes in eerste instantie moeite hebben met oriëntatie in tijd, plaats, persoon en met het kortetermijngeheugen. Het langetermijngeheugen blijft vaak langer in orde. In het laatste stadium zijn mensen volledig op hulp aangewezen. Naast deze degeneratieve ziektes spelen vaak allerlei andere ziektes en beperkingen een rol. 41,6 % van ouderen die in een verpleeghuis verblijven hebben last van sombere stemming of depressie (Amsterdam Groningen Elderly Depression (AGED) oktober 2006).
Vaak speelt rouwverwerking over de ziekte mee en het verlies van zelfstandigheid kan het zelfbeeld zeer kwetsen. Eenzaamheid door het wegvallen van naasten kan ontstaan. Door dementie kunnen eventueel ook persoonlijkheidsveranderingen optreden, wat vaak voor familie en vrienden heel moeilijk te begrijpen is.
Het verlies van de grip op het leven is bedreigend en kan mensen extreem angstig maken, waardoor zij passief worden of verplegend personeel gaan claimen.

Op psychogeriatrische afdelingen verblijven veelal ook jong dementerenden. Door het dementeringsproces op jonge leeftijd kampen zij met dezelfde cognitieve problemen als ouderen, maar is het verloop van de ziekte vaak sneller en staat de gedrags- en persoonlijkheidsverandering meer centraal. Jong dementerenden verkeren in een andere levensfase, waardoor het aanvaarden van de ziekte in een ander daglicht staat.
Vaak worden mensen bij wie dementie op jonge leeftijd wordt geconstateerd midden uit het leven gehaald. Werk, familie, vrienden en vrije tijd worden bemoeilijkt door gedragsveranderingen of cognitief disfunctioneren, wat vaak ook op onbegrip bij de omgeving stoot.

Meer informatie over de ziekte?

Wanneer Muziektherapie bij ouderen?

Geheugenproblemen

Psychische- en sociale problemen

Benaderingswijzen

Joomla templates by a4joomla