Muziektherapie in verpleeg- en verzorgingshuizen speelt in Nederland een steeds belangrijkere rol.


In september 2015 zijn ca 120 muziektherapeuten werkzaam in een verpleeg-of verzorgingshuis. (Werkveldgroep V&V)
Muziektherapeuten behoren bij de beroepsgroep vaktherapie.
Zij werken op verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde/psycholoog aan de psychische- en sociale problemen die door de verschillende stoornissen kunnen optreden.
Muziektherapeuten werken in het multidisciplinaire team, bijvoorbeeld samen met verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, activiteitenbegeleiders, artsen en geestelijk verzorgers.

De beperkingen die ten gevolge van de ziekte kunnen optreden en door muziektherapie in behandeling genomen kunnen worden liggen op drie gebieden. Welke beperkingen optreden, ligt voor een deel aan de precieze beschadiging in de hersenen, maar heeft ook te maken met de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt en vaak ook met sociale en omgevingsfactoren.

 

Joomla templates by a4joomla