Vaktherapie

Vaktherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij door verschillende middelen (binnen de verschillende media) en binnen een therapeutische relatie getracht wordt verandering, ontwikkeling of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief sociaal of lichamelijk gebied te bewerkstelligen.

Sinds 1996 kent de geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vijf beroepenclusters, waaronder het cluster vaktherapeuten.

Het cluster vaktherapie omvat de beroepsgroepen:
Dramatherapie
Muziektherapie
Beeldende therapie
Danstherapie
Psychomotorische Therapie

Deze beroepen hebben zich verenigt in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

Vaktherapie is dus de officiële verzamelnaam voor boven genoemde therapievormen.
Alle therapievormen maken gebruik van “een medium” (middelen) waarmee zij methodisch werken, om veranderingen bij de cliënt te weeg te brengen en daarmee diens hulpvraag te beantwoorden.
Bij Muziektherapie is muziek het medium dat naast de therapeutische relatie deel uitmaakt van de therapie.
In de volksmond, maar ook in de wereld van de gezondheidszorg, worden nog vaak andere begrippen in plaats van vaktherapie gebruikt, zoals Creatieve Therapie, non-verbale therapie of expressieve therapie. Deze naamgeving is veroudert.

Lees meer over Muziektherapie.

Joomla templates by a4joomla