Muziektherapie

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.
(Definitie van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie)

Muziektherapie maakt gebruik van het medium muziek.

De muziek speelt dan ook een centrale rol en wordt op verschillende manieren ingezet. Een muziektherapeut werkt met zowel actieve werkvormen als ook met receptieve werkvormen.
Muziektherapeuten werken met verschillende doelgroepen.

Muziektherapie wordt ingezet bij cliënten die op grond van hun ziekte psychische (emotionele) problemen ervaren en beperkt zijn in hun mogelijkheid om verbaal hierover te communiceren.
Te denken valt hierbij aan mensen die hun taalvaardigheden hebben verloren door ziekte (zie afasie, dementie), verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen die in hun ontwikkeling cognitief minder ontwikkeld zijn, autisten, die vaak verbale communicatie ontwijken, of comapatiënten.
Daarnaast zijn er ook cliënten die wel verbaal kunnen communiceren maar moeilijk over hun emoties kunnen praten óf om bepaalde redenen via praten en denken geen toegang meer tot deze emoties hebben.
Hierbij valt te denken aan psychiatrische cliënten, cliënten met dementie of mensen met een trauma. (b.v. ontstaan door oorlog of misbruik)


Muziek kan een brug zijn om via het ervaren wel bij deze emoties te kunnen komen.


Muziektherapie wordt aan individuele cliënten (één- op één contact met de therapeut) als ook aan groepen gegeven.
Welke vorm wordt gekozen is meestal afhankelijk van de beoogde doelstelling en de mogelijkheden binnen de praktijk of instelling.

Muziektherapie behoort tot het paramedische behandelaanbod van veel instellingen maar wordt ook in de vrijgevestigde praktijk beoefend. Een muziektherapeut heeft een erkende HBO opleiding.

Een muziektherapeut kan zich laten registreren bij het kwaliteitsregister: Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB), waardoor professionele zorg gewaarborgd is.
De muziektherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapeuten (NVvMT).

Hoe werkt Muziektherapie?

Lees meer over vaktherapie.

Joomla templates by a4joomla