De muziektherapeut

Een muziektherapeut is een professioneel para-medisch behandelaar. Andere para-medische behandelaars zijn bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de logopedist, de ergotherapeut en de psycholoog.
Een muziektherapeut heeft een vier jarige HBO opleiding afgerond, voordat hij/zij mag behandelen.
Voor het uitoefenen van het beroep geldt een beroepscode. Voor een muziektherapeut geldt een geheimhoudingsplicht en zorgvuldigheid in de omgang met cliëntgegevens. Een muziektherapeut is geregistreerd bij Het Register van de Stichting Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)

Een muziektherapeut is in staat om de problematiek van een cliënt in kaart te brengen middels een observatie. Naar aanleiding van dit onderzoek kan hij samen met de cliënt of diens vertegenwoordiger en eventuele andere behandelaren de hulpvraag vaststellen.
In overleg met eventuele andere behandelaren en de cliënt of diens vertegenwoordiger stelt de muziektherapeut een behandelplan op waarin de doelstelling van de therapie omschreven is.
De muziektherapeut rapporteert de voortgang van de therapie, evalueert de behandeling, stelt eventueel de doelen bij en rondt de therapie af wanneer de doelstelling is bereikt.
Normaal gesproken is een muziektherapeut een onderdeel van een multidisciplinair behandelteam (behandelende hulpverleners en arts rond om een cliënt). Binnen dit team wordt overlegd wat de juiste behandeling is en welk discipline welk stukje van de behandeling voor haar rekening neemt. Muziektherapeuten werken ook in de vrijgevestigde praktijk.
Een muziektherapeut heeft kennis van verschillende ziektebeelden, kennis van de werking van muziek en kennis van de therapeutische interactie met cliënten. Een combinatie van het toepassen van muziek, het bedenken en inzetten van doelgerichte muziektherapeutische werkvormen, het interpreteren van het gedrag/gedachtes van de cliënt, het hanteren van de therapeutische relatie als ook het bespreken van problemen, behoren tot de taken van de therapeut en maken muziek tot muziek therapie.

Joomla templates by a4joomla